خريد كتاب از كارگري تا كارآفريني نويسنده علي معقولي

برای اطلاعات بیشتر وخريدكتاب کلیک کنید.
maryam.kamali

نویسنده: maryam.kamali
احترام احترام میاره

احترام احترام میاره

احترام همه ی شما دوست دارید آدم های دور اطرافتون بهتون احترام بزارن و برای شما ارزش قائل شوند. احترام به معنی بزرگ داشتن و حفظ حقوق وارزش دادن به دیگران است که برای بدست اوردن آن فقط کافی است حقوق دیگران را زیر پای نگزارید .هر چقدر برای دوستان و آشنایان خود احترام قائل شوید به همان اندازه مورد احترام آنها قرار میگیرید ،در مقابل دیگران احساس کنید مقابل آیینه ای ایستاده اید که هر رفتاری انجام میدهید آنها نیز همان رفتار را نشان میدهند . خیلی از انسانها برای دیگران ارزش و احترامی قائل نمیشوند اما دوست دارند که دیگران صمیمانه و خوشرو و با احترام با آنها برخورد کنند ،اولین قدم برای قابل احترام شدن از نظر […]