علی معقولی متولد ۱۳۶۴ که از سال ۸۶ بدون سرمایه مالی از درجه مقدس کارگری ساختمان کارم را شروع کرد.
به لطف خدا سال ۱۳۸۸ موفق شد شرکتی در زمینه طراحی و اجرای نماهای نوین ساختمان به ثبت برساند که با استقبال خوب مشتریان مواجه شد.
سال ۱۳۹۰ شرکت دوم را با هدف تولید سنگ های صنعتی به ثبت رساند که در سال ۱۳۹۲ کارخانه این شرکت افتتاح شد.
راه های تماس با من:
تلگرام:
@alimaghooli.ir
اینستاگرام:
@alimaghooli.ir
ایمیل:
Alimagholi{@}gmail.com