علی معقولی در برنامه میدون
برنامه های تلویزیونی
حضور علی معقولی در برنامه پایش
حضور علی معقولی در حرف حساب
حضور علی معقولی در برنامه میدون
علی معقولی در برنامه وقت کار
مدیریت زمان و برنامه ریزی
100%
تخفیف
1990000 – رایگان!

از فروشندگی تا کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای
ریال4,990,000
ریال4,990,000
کشف رسالت
100%
تخفیف

شناخت رسالت زندگی

بدون امتیاز 0 رای
800000 – رایگان!
800000 – رایگان!
67%
تخفیف

محصول لذت از کار

بدون امتیاز 0 رای
ریال990,000
ریال990,000